rtpk

 

 

Pensionärerna av Alf Henrikson


Tiden går snabbare åren blir korta

rätt som det var: var ungdomen borta

gångna är åren, då dagen var lång

Fritid var något man hade en gång

allting förminskar sin tid i ens sinne

rätt som det är är långhelgen inne

tiden var pengar men nu är den dyr

dagarna skyndar och veckorna flyr

var fås i år en stund för begrundan

timmarna ilar och livet går undan

var finna läslust att gona sig i

det var ju nu vi skulle få tid !