logga

TV-teknisk historia

Föreningen Sveriges Radioamatörer hittade vi denna artikel, med länk till ett radioprogram från SR-minnen. Det handlar om att av de allra tidigaste aktiviteterna för televisionen i Sverige, något som vi inte vill undanhålla RTPKs medlemmar.

Ikonoscopeet var en typ av kamerarör som användes i de allra tidigaste kamerorna men togs ur bruk redan i början/mitten av 60-talet. De användes bl a i de kameror från tyska Fernseh GMBH som bestyckade studio B på A1.


Första svenska TV-sändaren byggdes av radioamatörer 

Lennart Hyland intervjuar ingenjörerna Lennart Brobäck och Bengt Barklund samt forskaren Lennart Bjurström om den första svenskbyggda televisionssändaren.

I ett program från den 24 maj 1947 som kan avlyssnas på SR Play, intervjuar Lennart Hyland ingenjörerna Lennart Brobäck, Bengt Barklund samt forskaren Lennart Bjurström. De tre ynglingarna, runt 23 år gamla, berättar att de själva konstruerat både en tv-kamera och en mottagare.

Hela 35 radiorör finns med och 700 timmar har lagts ned på bygget som kostat dem 3000 kronor. Av intervjun framgår att en eller alla tre är sändaramatörer och de säger att de har byggt en sändare för 2 1/2 meterbandet och en sändning planeras ske från en lägenhet på Södermalm till en mottagare på Östermalm.

Dessa ynglingar bör nu vara runt 85 år gamla. Det skulle vara mycket intressant att få veta om tv-sändningen lyckades. Kanske någon som vet och har något att berätta? Programmet finns under Dokumentär/SR Minnen, har rubriken Första svenskbyggda tv-sändaren och kan avlyssnas här:

http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_sr_minnen_101125060054.mp3