logga
Redovisning av RTPK's samtliga aktiviteter fr o m år 2001
Enligt RTPK's stadgar är Pensionärsklubbens ändamål bl a att "sammanföra medlemmarna till gemensamma aktiviteter". Att arrangera aktiviteter för medlemmarna är den viktigaste uppgiften för styrelsen och arbetsgrupperna i regionerna.
Under åren från 2001 till idag har 833 aktiviteter registrerats och i dessa har sammanlagt 26413 personer deltagit.
Aktivitetrna i denna databas har hämtats från de senaste 11 årens verksamhetsberättelser som de har redovisats inför årsmötena. Många tillfällen har följts upp med särskilda webrapporter, de finns med som klickbara länkar i sökresultaten. Dessa websidor innehåller rikligt med bilder.
Nedan kan du söka sammanställningar på olika sätt, prova dej fram. Har du frågor eller förslag, maila till webmaster
Samtliga aktiviteter:
sorterade på datum
sorterade på region
Samtliga aktiviteter, region för region
Sök enskilda aktiviteter med hjälp av hela eller delar av sökord, t ex besök, slottet, geo eller dylikt: