RTPK Faluns besök på Hattfabriken
i Borlänge 2016-03-29

Video: Rolf Egil Bergström