Mini Memoarer19 september 2007 i Infostudion, TV-huset:

Människan bakom myten Arne Weise

 

Arne Weise och Lasse Boberg var kollegor på radion på 60-talet

Till senaste RTPK-aktiviteten ”Minimemoarer” hade inbjudits Arne Weise, kollega och veteran inom radio och tv – och fortfarande i hög grad aktiv som vi alla kan se i Minnenas Television på SVT.

Arne känner alla och alla känner Arne. Han underhöll ca 50 fd kollegor i Informationsstudion i TV-huset genom att berätta minnen från sin långa karriär, först inom radio, senare på TV.

Under några ungdomsår, före SR-jobbet – tjänstgjorde Arne i oklar befattning på SKF’s lokalkontor i Milano under sin farbror som var kontorets chef. Under den perioden lärde sig Arne språket och mycket annat om Italien, kunskaper som han i sin senare karriär har stor nytta av. Han erkänner dock att några mer djupgående kunskaper om vad ett kullager är lyckades han aldrig tillägna sig.

Till radion kom han 1956. På K8 fick man åka hiss med ”Stiegler”, ett namn som alla veteraner alltid återkommer till. Nils-Erik Baehrendtz anställde Arne för hallå-jobb i början men de utvecklades snart till mer aktivt programskapande som inleddes med att Lasse Boberg skickade honom på reportageresa till Rom.

Men TV-kom igång för fullt under 60-talet och lockade och Arne ville gärna komma dit. 1963 tog Baehrendtz kontakt och värvade Arne för en tjänst på Ungdomsredaktionen. Första program blev ungdomsunderhållning från Lida Friluftsgård men det blev många andra under 60-talet.
Någon gång under 70-talet blev Arne ansvarig för programberedningsgruppen men han trivdes inte med chefsjobb, det var programskapandet som Arne kände meningsfullt, kontakten med publiken! Inför TV2-starten slutade plötsligt Nils-Erik Baehrendtz (han blev ju Skansenchef, som bekant) som Arne Weise alltid haft mycket god kontakt med, det var negativt för Arne. Men det blev jobb för Presstjänsten och där blev det mer programskapande. Han minns med välbehag programserien ”Mössen i arkivet” – redan då stod det klart för Arne vilket värde SVT’s fantastiska arkiv har.

Nu är det dags att återgå till hallå-jobb och dåvarade chefen Åke Magnusson bad Arne bli julaftonpresentatör.....och det blev 30 julaftnar i följd.

Via flera års arbete med naturprogram inträdde det oundvikliga, Arne uppnådde pensionsåldern! Men det har inte hindrat honom från att fortsätta att arbeta med television. Via programserien ”Nedslag i TV’s historia” där han samarbetade med Cissi Elwin och Göran Hellsin utvecklades ”Minnenas television”, ett prgram som lever än idag, som bekant.

Vi i bänkarna trivdes lika mycket som Arne själv denna trevliga och vackra septembereftermiddag.