z

RTPK årsmöte 14 april 2016

Här redovisas en kort bildrapport från mötet. Avgående och ny styrelse redovisas nedan.
Det officiella protokollet är ute för bearbetning och justering och kommer att redovisas separat.
Foto: Pekka Luostarinen.

1
Blivande ordförande, Kerstin Brunnberg, väntar på mötets ordförandeval om en stund.......
aDrygt 80 medlemmar infann sig.

dSten-Åke Pettersson och Hans Hernborn träffades i "Hangaren". Sten-Åke är en av tre deltagare i valnämnden.

a
Före mötets serveras kaffe och kaka. Här kommer Staffan Bengtsson.
x
Ing-Margret Lackne laddar upp inför mötet.
z
från höger, avgående ordförande, Sven Olof Ekholm, sekreterare Maria Lilja och vice ordförande Kjell Ove Andersson
w
Enligt traditionen hålls en parentation över avlidna medlemmar.

a
Tommy Eklund är sammankallande i valnämnden som i år lämnade en fyllig rapport vilket innebar flera personförändringar i styrelsen.
a
Avgående ordförande, Sven Olof Ekholm överlämnar en välskött förening till efterträdaren Kerstin Brunnberg.

Resultatet av personval på mötet blev följande:

Avgående styrelsemedlemmar: Sven Olof Ekholm, Gunila Edin (avliden), Kajsa Hedlund.

Kvarstående i styrelsen: Kjell Ove Andersson, vordf, Kerstin From, kassör, Maria Lilja, sekr, Anita Sandmark, registeransvarig, Björn Kallner, resor,

Nya i styrelsen: Kerstin Brunnberg, ordf, Staffan Sillén, Lena Jormby, Mats Godée, Göran Anderlind.

 

 

 

z
Efter årsmötets avslutning bar det iväg till den stora vårlunchen på Solliden i strålande vårväder.