a

Några bilder från årets höstlunch, 2016 på Solliden.

a