RTPK gör en sjöresa till Tallinn 23-25 maj 2016

Foto och redigering: Ulf Björnbäck