s

"Integrationspolisen i Göteborg"


Den siste integrationspolisen kallar han sig, Ulf Boström. I drygt 10 år har han haft som uppgift att stödja integrationen i Sveriges mest segregerade stad Göteborg. Från början var de fyra poliser, nu är han ensam kvar. Under två timmar i Kanalhuset i Göteborg bjöd han på sin samlade kunskap om grunderna till integrationsproblemen. Det blev en genomgång av den värld av olikheter som Göteborgs förorter representerar. Med 185 nationaliteter som alla har sin kultur, sina religiösa uttryck och sina olika politiska hållningar blir det närmast en helt oöverskådlig mosaik av mångfald.
Lägg till det de svenska myndigheternas strävan att stå upp för demokratiska värdena. De värdena genomsyrar också vårt styrelseskick, den svenska arbetsmarknaden, jämställdheten, vår skolgång och allt annat som hör vårt samhälle till.  

s

Ulf Boström har som polis haft en annan uppförsbacke att kämpa med. Enligt Ulf kommer de flesta av invandrarna i Göteborgs nordostliga förorter från länder där poliserna är korrumperade. Att få alla att förstå att han representerar en kår som inte kan köpas blir då det första steget. Det andra steget är att försöka vinna förtroende och tillit i de grupper som vill integreras och har förståelse för demokratiska värden.
De områden som Ulf arbetat i anses av polisen vara "Särskilt utsatta områden". Det är områden som är grogrund för extrema och våldsbenägna individer. Det är också härifrån cirka 130 jihadistkrigare av Sveriges totalt 300 har rekryterats enligt Ulf.
De två timmarna med Ulf gav oss som var där en djup inblick i integrationpolitikens enorma komplexitet.
Vi fick också en varning från Ulf. De barn och ungdomar som vi inte lyckas integrera och som inte känner att de har någon framtid i det svenska samhället kommer snart själva att gifta sig och skaffa barn.
Det blir den andra vågen och de barnen kan få ännu sämre förutsättningar.
Men Ulf tycker samtidigt att det finns hopp. Det finns många fantastiska människor som inte vill något annat än att bli integrerade i det svenska samhället men det kräver att vi med alla medel börjar stödja de goda krafterna och det gör vi inte idag.
Vi som lyssnade på Ulf var alla överens om att många fler borde få chansen att lyssna till hans högintressanta beskrivning av de utmaningar det svenska samhället lever med och har framför sig.
--
Text och foto:
Ulf Källström Segerlindsgatan 10 SE-416 53 Göteborg +46705701006