z

Georg Holmberg, hedersprick i Luleå


RTPK Luleå utnämner sin förste Hedersprick:

RTPK Luleås äldste medlem, Georg Holmberg, firade nyligen sin 95-årsdag och det tyckte klubbens styrelse borde uppmärksammas lite speciellt. Georg var under tiotalet år en mycket uppskattad vaktmästare på SVT Luleå och deltar flitigt i våra sammankomster.

Efter noggranna studier i RTPK:s stadgar förstod vi att vi inte kunde utnämna honom till Hedersmedlem – det får bara Hufvudstyrelsen göra. I stället valde vi begreppet Hedersprick vilket han egentligen redan är men nu får han det på pränt. Georgs koppling till  Luleå skärgård gör  också att det passar  väldigt bra.. (Kommentarer om ruskprickar undanbedes!)


Text och IPhonefoto: Torsten Åhlander

 
z

zx