a

Hos RTPK i Luleå berättas intressanta minnen.


En död projektorlampa medförde total programomläggning i Luleå!

En projektorlampa som drog sin sista suck  ett par timmar före RTPK Luleås aprilmöte medförde att  programmet i all hast fick  ändras. Den planerade visningen av ett regionalt  jubileumsprogram som sändes i samband med att SVT fyllde 40 år 1969 måste utgå. Det var synd eftersom klubbens vice ordförande Christer Holmqvist där både spelade trummor och var intervjuare! Dock icke samtidigt.
I stället berättade Torsten Åhlander lite om arbetet med den kommande boken om radions historia i Norrbotten och om två dagar i SR:s arkiv tillsammans med Anders Björhammar. Anders bor ju numera i  Mellerud men medverkar i boken som fjärrskrivare.
Korrespondensen mellan  ombuden i norr och de mäktiga styrande i Stockholm  bjuder  på många  pärlor:
Förslag om att A8:s musikkår i Boden  sommaren 1926 skulle svara för en söndagskonsert  besvarades med at ”man gärna skulle göra en sändning förutsatt att kvaliten blir dräglig!”
Ett föredrag om En resa till Kongo accepterades också ”under förutsättning att det sändes någon mindre skadlig tid”. 
Eivor Öhman rapporterade från RTPK:s årsmöte och  Vårlunchen på Solliden  och dessutom resonerades det kring resan till Rovaniemi och YLE den 1-2 juni. Med tidigare resor till Umeå, Kiruna och Arjeplog har vi nu täckt in alla fyra väderstrecken.
Dessutom demonstrerades en kristallmottagare, en mycket enkel konstruktion som många faktiskt klarade som hemmabygge.

Text och IPhone-foto: Torsten Åhlander


a

Östen Brännström testar en kristallmottagare från 1920-talet. Om man placerade hörlurarna  t ex  i en  kristallskål kunde flera lyssna samtidigt!

b

Långvågssändaren i Luleå fanns kvar till 1978  och så länge kunde man faktiskt ta emot sändningar  detta!med  denna, då, avancerade konstruktion. Skrivaren av dessa rader har faktiskt själv provat på