z

RTPK Luleå besökte Residenset
och fikade med Landshövdingen

 

Den 21 september gjorde drygt 20 medlemmar i RTPK Luleå ett studiebesök på Residenset i Luleå. Residenset är en ståtlig byggnad, huvudsakligen i trä, som uppfördes mellan 1852 och 1856.
Kronan ville egentligen att det skulle byggas i sten men det var vid den tiden inget traditionellt byggnadsmaterial i Norrbotten och tillgången på murare var därför dålig. Därför blev det trä istället. Det är det enda residenset i landet som är byggt i det materialet.
Större delen av studiebesöket kom dock att handla om interiören som Husfrun Renée Nilsson berättade om på ett både sakkunnigt och intressant sätt. Redan tidigt användes interiören för att tala om vilken status olika rum hade. De förnämsta rummen hade halvfranska pardörrar med mässingsbeslag medan de mindre förnäma hade enkla dörrar. Tapeterna skiljde sig också, allt från eleganta franska tapeter till målarfärg på papp.
1996 påbörjades en omfattande renovering, den första på 45 år. Det mesta gjordes i entréhallen nedanför den engelskinspirerade trappan och man strävade då efter att återskapa stämningen som rådde i residenset när det var nytt.
Residenset förklarades som byggnadsminne redan 1935.
En extra poäng var att vår medlem Anita Hedkvists dotter är inredningsarkitekt och ansvarig för interiörerna i alla landets residens. Stolt moder gladdes över dotterns goda smak!

Rundvandringen avslutades med en kaffestund där nuvarande landshövdingen Sven-Erik Österberg anslöt. Frågorna till honom kom mest att handla om planerna på att de fyra nordligaste länen ska bilda en storregion. Men också den malpåselagda gruvan i Pajala och Vattenfalls planerade neddragningar i Jokkmokk var bland det som RTPK-medlemmarna gärna ville höra landshövdingens syn på.

Nämnas kan också att Sven-Erik Österberg och hans fru Anne-Marie bor på residenset eftersom det fortfarande råder boplikt. Båda försäkrade dock att de trivs alldeles utmärkt.

Det gjorde  verkligen också vi under vårt besök.

Torbjörn Hüber skrev och Stig Holmfrid fotade

 

1
Residenset i Luleå - landets enda i trä.
2
Husfrun Irené Nilsson var den perfekta ciceronen
3
Samling under kristallkronorna! Fr v  Anita  Hedkvist,  Östen Brännström, Torbjörn Hüber,
Kyllikki Kenttää samt sittande Sigbritt Åhlander