Luleå

Rapport 2015-02-09

RTPK Luleå förstärker styrelsen under 2015!

RTPK Luleå har avhållit sitt årsmöte med 20-talet medlemmar närvarande. Det utgör 50% av det totala medlemsantalet vilket får betraktas som godkänt. Några av dem kanske kom för att avnjuta tårtan  men huvuddelen kände sitt ansvar att deltaga i den demokratiska processen.
Verksamhetsberättelsen kunde redovisa ytterligare ett positivt år med ett 10-tal nya medlemmar och som kronan på verket utgivningen av boken SLUTKLAPPA - Luleå-TV under 50 år som väckt berättigad uppmärksamhet. Årsmötet framförde på förslag av Östen Brännström ett tack till Redaktionsgruppen för det omfattande arbete de  lagt ner på produktionen. Projektets ekonomiska del slutredovisades av Torsten Åhlander medan Eivor Öhman gick igenom klubbens övriga finanser. Revisorerna Östen Brännström och Göran Stenlund kunde därpå tillstyrka att mötet tacksamt måtte bevilja styrelsen  full ansvarsfrihet för det gångna året. Vilket också skedde.

1
Två nya och två veteraner! Fr v Christer Holmquist,
vice ordf: Eivor Öhman, kassör: Torsten Åhlander, ordf
samt Torbjörn Hüber, ny sekreterare. Roligt när en av
de yngsta medlemmarna glatt ställer upp för klubben!

Den kommande verksamheten diskuterades och många goda förslag framfördes. Högst på önskelistan står en tvådagarsresa västerut, till Arvidsjaur och Arjeplog för att besöka våra medlemmar Ove Eklund och Stefan Holm.
Styrelsen hade föreslagit att den  i varje fall under 2015  skulle förstärkas med en vice ordförande som vid årsmötet 2016 är beredd överta  ordförandeskapet efter Torsten Åhlander som då lämnar uppdraget av åldersskäl, 86 år. Det förslaget bifölls och till vice ordförande valdes Christer Holmqvist medan Torbjörn Hüber valdes till ny sekreterare efter Anders Björhammar som lämnat Luleå men icke RTPK Luleå. En tanke att behålla honom som sekreterare, s k fjärrskrivare, avfärdades som orealistisk. Eivor Öhman fortsätter som förvaltare av kapitalet under ytterligare ett år och Torsten Åhlander alltså som ordförande under samma period.

2

Efter kaffet och tårtan visade Göran Emerius en av sina nya filmer där han med  hjärta och ett starkt engagemang berättade om den hotade fjällskogen i norr. En film med bilder och speaker som verkligen sög tag i oss tittare.

Text: Torsten Åhlander
Foto: Carl Pettersson

_____________________________________________

Klicka --->
Rapporter
Kjell Sundvall - hedersdoktor
Kulturens Hus 2007
SSAB 2008 -video

Julmiddag 2009
Studiebesök på Liko 2010


(Arkivbild)
 

Det har ju sedan länge utlovats en bild på TV-huset i Luleå men nu ska det säljas eftersom SVT:s ledning vill ha "ett centralare läge" för den nya verksamheten. Idag ligger man ju bortåt 1500 m från centrum vilket naturligtvis är ohållbart ur lokaliseringssynpunkt.

I stället visar vi därför en bild från den allra första tiden. Närmast kameran Distriktschefen K.G. Svensson som återvänder från Stockholm med nya programpengar i väskan på ryggen. Utanför Stora Studion (S1) står distriktsingenjören Erik Lidman med vakthunden "Varsk" som man fått låna från företagets säkerhetstjänst.
Byggnaden i mitten är gäststugan där besökare från Stockholm fick bo gratis och därmed spara in traktamentet. Längst bort till höger administrativa avdelningen där Anita Lovén och Gunvor Pettersson regerade.

Nere i vänstra hörnet tjänstebåten för inspelningsresor längs Lule-älven.

 

Torsten Åhlander
SVT 1960-1985