v

RTPK Luleå bland blommor och blader i långa rader!

 

Slutet av maj är  uppe i Luleå inte nån bra period när det gäller att samla medlemmarna till gemensamma aktiviteter, vare sig i RTPK eller andra sammanslutningar. Det är så myckat annat som skall göras just då, sparkarna skall in och trädgårdsmöblerna ut, fågelholkarna upp och potatisen ned, båten i sjön och gräsklipparen i gång!

Trots detta samlades dussinet medlemmar i RTPK Luleå för att besöka Luleå kommuns stadsträdgård  i Björsbyn, några kilometer utanför centrum. Där togs vi om hand av föreståndaren Mikael Boström och vi fick  en utomordentligt intressant rundvandring genom alla växthusen. Stadsträdsgården har fyra åretruntanställda som under vintern i detalj bestämmer  vad stans alla planteringar skall innehålla och på  rent konstnärliga skisser visar i detalj hur det skall se ut.

Praktiskt taget alla  blommor beställs som plantor från utlandet och bara en mycket liten del frösås. Totalt är det fråga om 193 olika sorter och man hade förbeställt 69000 plantor som kommer i omgångar beroende på hur snabbt de växer. Med kompletterande beställningar inför speciella evenemang och arrangemang brukar det  totalt nå upp till cirka 80.000 plantor! Som tur är sköts all bevattning med automatik, tidigare hade man anställda som under några veckor  inte gjorde annat än  att  vattna från morgon till kväll.

Vintertid arbetar man också med att utsmycka Luleås centrum och under många år har ett stort djur i is prytt Hermelinsparken. I vintras måste man frångå den traditionen och byggde i stället en stor isborg som blev ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer som eldade och grillade och hade sig. 1200  säckar rymmande 60 liter ved gick det åt under vintern!

Torsten Åhlander skrev & IPonefotade.

c

Fr v Ulrika Hedkvist (medföljande), Göran Stenlund, Anita Hedkvist, Eivor Öhman, Stig Holmfrid (lätt skymd), Jan Björnfot, Björg Kvenås-Lodö, Annalena Lndberg, Kaarina Hedman, Kyllikki Kenttä, Ulf nilsson, Britt-Louise Nybom och  vår utmärkte ciceron  Mikael  Boström, chef för  anläggningen.

s

Nedan:  Ordning och reda, rad vid rad. Omplanteringen från ”storpack” till krukor sker numera maskinellt. Men ändå blir det ett svindlande antal handgrepp innan blomman finns på plats i sin plantering inne i Luleå.