s

Till Danmark med pass och körkort

4 augusti 2016


a


Sedan undertecknad försäkrat sig om att alla 37 deltagarna var försedda med pass eller körkort (vi ville ju gärna tillåtas återvända till Sverige vid dagens slut) avgick bussen den 4 augusti i riktning mot Öresundsbron och Danmark för RTPK Syds traditionsenliga träff med våra danska bröder och systrar i Danmarks Radios seniorklubb. Vartannat år besöker de danska seniorerna oss, men i år var det alltså vår tur att få göra en tur ”Ut i det blå”. Namnet säger att vi som är med inte vet vad som ska hända, mer än att resan går till Danmark.

Nu visade det sig att det första stoppet var utanför Kronborg i Helsingör, där den danska bussen med 52 deltagare mötte upp. Utanför bussarna intogs, också helt traditionsenligt, kaffe med bulle samt, för de som så önskade, en liten gammeldansk.

Efter kaffet dök vi bokstavligen under jorden för en rundtur i det bara tre år gamla Sjöfartsmuseet, som berättar om dansk sjöfart genom tiderna. Museet ligger mitt framför världsarvet Kronborgs slott, men är praktiskt taget osynligt. Det är nämligen byggt under jord runt den gamla torrdockan till det nedlagda fartygsvarvet i Helsingör.

Efter rundturen drog vi mot Gilleleje allra längst norrut på Själland och den rikliga buffén på hamnkrogen Far til 4, innan transporterade till Gilleleje kyrka, där Tove Udsholt berättade om Jøderne på kirkeloftet, alltså Judarna på kyrkvinden.

I slutet av september 1943 hade Danmark varit ockuperat av tyskarna i tre och ett halvt år. Till skillnad från andra ockuperade länder, bl a Norge, hade tyskarna inte gripit de danska judarna, men nu kom order från Berlin att alla de drygt 7 000 danska judarna skulle gripas och skickas till koncentrationslägret Theresienstadt. Tack vare att tyskar högt upp i ockupationsmaken i Danmark tipsade danska politiker och judiska ledare om den kommande aktionen kunde de allra flesta danska judarna med hjälp av fiskare och deras båtar fly till Sverige. Men inte alla!

Gilleleje hade vid den här tiden ca 1700 invånare, när ungefär 1500 flyende judar kom hit i jakt på fiskebåtar, som kunde föra över dem till den svenska kusten vid Höganäs och Helsingborg. I väntan på båtplatser gömde befolkningen judarna från tyskarna på vindar och i ladugårdar. En del gömdes på kyrkans vind och i en första omgång gick det bra. Men när ytterligare judiska flyktingar kom och de också gömdes på kyrkvinden gick det illa. Tyskarna stormade kyrkan och grep 85 av de 86 som befann sig på kyrkvinden. En man klarade sig genom att klättra upp och gömma sig i klocktornet. Alla de övriga skickades till Theresienstadt.

Tove Udsholt var tre år den gången och dotter till judisk mor och en icke-judisk far. Modern flydde men lämnade kvar Tove hos ett fiskarpar i Gilleleje. Efter kriget vägrade Tove att återvända till sin mor och blev kvar hos fiskarparet. Sin far återsåg hon först på 1990-talet, när han var svårt sjuk och bara hade tre veckor kvar att leva.

Efter denna mycket gripande och känslosamma berättelse återstod bara att i ösregn resa längs Strandvejen i riktning mot Köpenhamn och Sverige. När regnet tillfälligt gjorde uppehåll stannade vi till och drack kaffe och en del annat, innan vi tackade våra danska vänner och bjöd in till nytt möte i Sverige i augusti 2017.

Ja, och så stod några vänliga poliser vid Lernacken och vinkade in oss, så att vi fick nytta av våra medtagna pass och körkort. Och alla 37 släpptes in i Sverige igen.

Text och bilder: Ingvar Ernblad


1

Trottoarfika i Helsingör.

2

Ned i den gamla torrdockan till Sjöfartsmuseet.

3

Direktören för det hele, Ulla Tofte, hälsar oss välkomna.

4

En riktig dansk lunchbuffet på hamnkrogen Far til 4.

5

Gilleleje kirke.

6

Dödstysta satt de 86 judiska flyktingarna på kyrkvinden, när tyskarna stormade kyrkan. Men det hjälpte inte och 85 av de greps.

7

Danska och svenska veteraner på plats i kyrkan i Gilleleje.

8

Minnesplatta framför ett av de hus i Gilleleje, där invånarna gömde judar före flykten över Öresund till Sverige.

9

Tove Udsholt och vice ordföranden för DR Seniorklub Henrik Pedersen.

10

Traditionsenlig slutbild vid den avslutande fikapausen på Strandvejen.