a

"MALMÖ ÖVERVAKADE ÖRESUNDSBRON"

1
Halva RTPK-gänget på plats i Trafikcentralen. Av praktiska skäl blev vi uppdelade i två grupper.

- - - o o o - - -


MALMÖ ÖVERVAKADE ÖRESUNDSBRON

35 medlemmar och medföljande från RTPK Malmö fick komma in bakom kulisserna på Trafikcentralen på Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Med 250 kameror har man här järnkoll på vad som händer på bron och i tunneln.
Trafikcentralen ligger vid Lernacken på den svenska sidan, men personalen är både svensk och dansk. Man har gjort några smärre språköverenskommelser för att underlätta förståelsen mellan broderfolken. Ska man kommunicera siffror och tal så säger man t ex en siffra i taget. Alla som har hört en dansk läsa upp ett telefonnummer har full förståelse för det beslutet.
Från Trafikcentralen har man inte bara kameraövervakning, utan man kan också sköta mycket av tekniken, som att sköta fläktar och belysning, öppna och stänga dörrar och starta pumpar. Man har också koll på vädret genom fem väderstationer och har kunnat konstatera att vädret kan skilja sig ganska dramatiskt mellan t ex Kastrup, högbron och Lernacken.
Innan vi släpptes in hade Sanna Holmqvist, numera på Öresundskonsortiets infoavdelning, men med en SVT-bakgrund i Malmö, både på Sydnytt och på underhållingsprogrammen Rena Rama Sanningen och Bumerang, berättat om Öresundsbron. Bron invigdes den 1 juli 2000 och flera av oss besökare hade varit med och jobbat med den svensk-danska TV-sändningen från evenemanget. Förra året passerade 1,7 miljoner fordon bron, eller 20 000 om dygnet, och omsättningen var 1,8 miljarder danska kronor, d v s drygt 2,3 miljarder i svensk valuta.
Olyckor har förstås inträffat på bron, som är en motorväg, men ingen dödsolycka på snart 17 år. Den svåraste olyckan inträffade så sent som i februari i år, då elva bilar bilar krockade på högbron och flera personer skadades allvarligt. Orsaken var inte halka eller hårda vindar utan en strålande morgonsol som bländade bilisterna.
Ett problem som blivit aktuellt på senare tid är de många asylsökande som försöker ta sig in i Sverige genom att promenera över bron. Många har prövat att gå genom tågtunneln och Öresundskonsortiet har mött det genom att sätta upp värmekameror som registrerar om människor rör sig i tunneln. Under en period upptäcktes promenerande asylsökande nästan varje dag. Om några har lyckats ta sig hela vägen vet man inte.

Text och bilder: Ingvar Ernblad

f
Ex-SVT-medarbetaren Sanna Holmqvist berättade för oss om Öresundsbrons historia.

2
Chefen Jopas Wolff redogjorde för Trafikcentralens arbete med att övervaka allt som händer på och runt bron, bl a med hjälp av 250 kameror.