Malmö

svt1
SR Balzarsgatan 16
SR-Entrén.
Studiorna till P4 lokal-
kanalen kan betraktas
direkt från gatan.
SVTs nya TV-hus i hamnen
svt2
I gamla studio 8 huserar numera nyhets- och aktualitetsredaktionen.
F.d. Studio 8 i en annan vinkel.
Torbjörn Baldh sänder "Bladhs Blandning" vardagar 9.00-10.00.
SVT - nya TV-huset
Bildena ovan är klickbara.....
Lämna in din aktuella e-post adress till Ingvar Ernblad eller Marianne Jansson,
vänligen gör det på adress ingvar@ernblad.se eller marianne.ja@telia.com respektive.
.

Gå vidare, klicka på -->