Minimemoarer - Stockholm RTPK Åter hemsidan

Carl-Uno Sjöblom - 18 november 2009


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15


Carl-Uno Sjöblom, en välkänd radio- och TV-personlighet. Alla minns Svensktoppen,
Mosebacke Monarki, och inte minst Telefonväktarna. Populär reseledare och föredragshållare.

Ljudfilen av hela framträdandet är av format MP3 och är 65 minuter lång och 60,9 MB stor

Avvakta, det kan ta en stund innan uppspelningen startar. Du kan också ladda ner filen till din egen dator, högerklicka och välj "Spara mål (länk) som...."

Videoklipp på från infostudion med Carl-Uno (ca 11 min): Klicka igång den!


stor