Minimemoarer - Stockholm
Ingrid Dahlberg - 10 februari 2011

1
2

a
RTPK's ordförande Sven Olof Ekholm hälsar Ingrid Dahlberg välkommen till studio 4 i Radiohuset i Stockholm.

6
5
4
7
8

Ingrid Dahlberg har en lång karriär i Sveriges Televion och den slutade i befattningen som Dramachef. Därefter blev Ingrid chef för Dramaten och slutligen landshövding i Dalarna. En kort period före pensioneringen var hon vd i Ingemar Bergmanstiftelsen och idag sitter hon i ett flertal styrelser. Allt framgår av den ljudfil som kan hämtas eller avlyssnas av var och en som har bredband och en normal dator.

Ljudfilen är av format MP3 och är 58 minuter lång och 24 MB stor

Avvakta, det kan ta en stund innan uppspelningen startar. Du kan också ladda ner filen till din egen dator, högerklicka och välj "Spara mål (länk) som...."