Minimemoarer - Stockholm
Ing-Margret Lackne - 11 oktober 2012

x
5
12
0
RTPK's ordförande Sven Olof Ekholm introducerar
dagens gästföreläsare.
9
8
11
6
z
10
7

Miniseminarium med Ing-Margret Lackne: ”Från scen och cabaret till hallåa på SR och TV2”

Minimemoarer med Ing- Margret Lackne som berättar om sin spännande och brokiga
yrkesväg från Norrköpings Stadsteater via bl a Stockholms Stadsteater, Dramaten
och Riksteatern till SR och hur hon blev TV2:s första kvinnliga hallåa. Ing-Margret avslutar
med att sjunga några gamla revyvisor.

Allt framgår av den ljudfil som kan hämtas eller avlyssnas av var och en som har bredband och en normal dator. Tyvärr är ljudkvaliten låg.

Ljudfilen är av format MP3 och är 70 minuter lång.

Avvakta, det kan ta en stund innan uppspelningen startar. Du kan också ladda ner filen till din egen dator, högerklicka och välj "Spara mål (länk) som...."

Här visas en video där Ing-Margret sjunger några visor i studio 4 i Radiohuset där föreläsningen hölls. Vrid upp ljudvolymen!