Minimemoarer - Stockholm
Lars Ag - 27 september 2011

1
2

soe

Ordförande Sven Olof Ekholm introducerar dagens gästföreläsare.
Lars Ag berättar bl a var begreppet "björnbild" kommer ifrån och dess innebörd. Bilden ovan illustrerar detta.

po_engstrand
Lars Ag intervjuar några pensionärer. Bilden är tagen 1957 av Peo Engstrand

3
4
5
6
7
7

 

"Så gick det till" - Lars Ag: TV-pionjär och bland mycket annat sakkunnig hos Olof Palme i regeringskansliet vid utarbetandet av de propositioner som resuklterade i tvåkanalsystemet, dvs tillkomsten av TV2 och TRU (numera UR).
Lars berättar om vilka som var nyckelpersonerna och vad som hände bakom kulisserna under det dynamiska 60-talet och början av 70-talet.

Allt framgår av den ljudfil som kan hämtas eller avlyssnas av var och en som har bredband och en normal dator.

Ljudfilen är av format MP3 och är 78 minuter lång.


Avvakta, det kan ta en stund innan uppspelningen startar. Du kan också ladda ner filen till din egen dator, högerklicka och välj "Spara mål (länk) som...."

 

Här visas en kort video från Lars Ag i studio 5 i Radiohuset där föreläsningen hölls.