Minimemoarer - Stockholm RTPK Åter hemsidan

Lars Löfgren - 21 januari 2009

publikum1 publikum2
ll1 ll3 ll9 ll4 ll11 ll5 ll6
tack

Den 21 oktober 2009 fick RTPK besök av Lars Löfgren, mycket välkänd i teaterkretsar inom och utom radio och television.

Lars Löfgren var verksam som regissör vid TV-teatern från 1963 till 1968, då han blev chef för TV-teatern. När TV2 startade ett år senare blev han chef för TV2-teatern och även musikchef fram till 1983. Han var chef för Dramaten under 12 år och chef för Nordiska Muséet 1997-2001.
Han har framträtt som författare och regissör. Löfgren är numer bl a HMKs kabinettskammarherre vid det svenska hovet. Han är också kommendör av Franska Hederslegionen.

Under skådespelarstrejken 1964 passade Lars på att dokumentera svensk tv-teater så långt. Genom studier i TV-arkivet av teater i svensk tv sedan 1954 kom denna bok till.

boken

Tyvärr uppstod ett tekniskt fel - som det brukar heta, egentligen var det den mänskliga faktorn - som saboterade ljudinspelningen denna gång. Det beklagar vi djupt, det var extra olyckligt då Lars' föredragning var föredömligt upplagd och hade varit väl värd att bevara.

Men som tröst ges här en möjlighet att se en 20 sekunders video, starta med startknappen! (Kräver Windows Media Player)

ll12 ll13 ll15 ll16 ll17 ll18 ll19