Minimemoarer - Stockholm RTPK Åter hemsidan

Niklas Lindblad - 28 april 2015


a c v c
s d

Musiklots, språkpolis, översättare, estradör, radioman. Niklas Lindblad öppnar några minnesluckor från 40 år vid Radio & TV.

Ljudfilen av hela framträdandet är av format MP3 och är 68 minuter lång och 62,2 MB stor.

Avvakta, det kan ta en stund innan uppspelningen startar. Du kan också ladda ner filen till din egen dator, högerklicka och välj "Spara mål (länk) som...."

Justera volymen så det låter bra!