Minimemoarer - Stockholm RTPK Åter hemsidan
Mats Svegfors och Cilla Benkö - 9 mars 2010

Mats Svegfors är VD och Cilla Benkö vice VD i Sveriges Radio, de presenterar sina visioner om radions framtid. Under det senaste året har SR rönt framgångar genom ökade lyssnarsiffror, speciellt för P1. Men framtiden skyms av en del mörka moln. Det ekonomiska utvecklingen ser inte så positiv ut och ledningen tvingas till en del svåra prioriteringar och nedskärningar.

Framställningen benämnes denna gång "Miniseminarium" eftersom fokus ligger på framtiden.

Framträdandet redovisas som en video, 57 minuter lång. Den är upptagen med en mycket enkel teknik och kvaliteten är inte den bästa. OBS att ljudet ligger som mono och endast i vänster kanal. Dessutom är ljudnivån i början ganska låg men det blir bättre längre fram.

Klicka nedan!

1

2

3
4