Minimemoarer - Stockholm RTPK Åter hemsidan

Ulf G Eriksson - 15 oktober 2008

 
1
2
3
4
5

Den 15 oktober 2008 besökte den nyblivne RTPK-medlemmen Ulf G Eriksson en fullsatt Infostudio inför en nostalgihungrande publik. Majoriteten av åhörarna kom från gamla driftstekniken på TV och de fick sitt lystmäte i minnen och det nickades igenkännande vad han än sa. Uffe anställdes 1962 och har sedan dess jobbat som kamerakontrollant, bildingenjör, TOM, mixer, vb-tekniker. På den fackliga sidan har han framför allt gjort stora insatser på arbetsmiljösidan.

Lyssna till Ulfs dråpliga berättelser!

Hela Ulfs anförande finns inspelat i form av en ljudfil som kan hämtas eller avlyssnas av var och en som har bredband och en normal dator.

Ljudfilen är av format MP3 och är 74 minuter lång och 29,9 MB stor

Avvakta, det kan ta en stund innan uppspelningen startar. Du kan också ladda ner filen till din egen dator, högerklicka och välj "Spara mål (länk) som...."

a

b

c
d

7 8 9 10 11 12