Radiohusets historia

RH

Från SRFs dokumentarkiv har vi fått denna PM som beskriver förarbetena till Radiohusets uppförande, planeringen och resultatet. PM'en är skriven 1966 av gamle administrative direktören Erik Mattsson.

Läs detta intressanta papper! Dubbelklicka för att öppna pdf-filen eller högerklicka för att spara hem filen till din dator.

Radiohusets historia.

För den som är intresserad av att ytterligare fördjupa sig i Radiohusets historia rekommenderas boken "Radiohuset", skriven av Peder Lunell-Fallenius och utgiven av Stiftelsen Etermedierna i Sverige. (ISBN 91-1972471-3)

Om Radiohuset på Wikipedia, gå till http://sv.wikipedia.org/wiki/Radiohuset