logga

Mats Leander presenterar LRABs verksredaktion

Lokalradions Reportagebyrå ca 1980

Repbyrån bildades 1977 med personal från föregångaren Sveriges Radios verkredaktion, som höll till i en studio i Kanslihuset mittemot statsrådsberedningen. Redaktionen utökades då med några nyansställningar och växte tills den hade fjorton tjänster. När Riksradion slogs ihop med Lokalradion till Sveriges Radio 1993 halverades redaktionen och döptes om till P4:s Stockholmsredaktion. Redaktionen låg först på Klara Södra Kyrkogata men flyttade tillsammans med Radio Stockholm till Pipersgatan och därifrån vid sammanslagningen av radiobolagen till RH. Den las ner ungefär vid millenieskiftet.

a Från vänster till höger: reportrarna Ingemar Dahlin, Elisabet Carlsson, Hasse Ehlert, Holger Andersson, Kjell Andersson, Eva Nyström och Ann-Marie Larsson (ekonom) samt reportrarna Johan Zotterman, Göran Barkman, Mats Leander, Göran Dahlqvist och Lisbeth Brattberg (chef). Saknas på bilden: Henrik Gårdstedt, tekniker.