a

"Tid i Barack" - en film från TV2s första tid.

När TV2 drog igång sin produktion och sina sändningar i början på 1970-talet fanns inga lokaler för verksamheten i dåvarande Sveriges Radios fastigheter. Därför lät Byggnadsstyrelsen uppföra en "kåkstad" åt TV2 med ett antal baracker. Pionjärandan i den nya kanalen var påtaglig och att man fick arbeta i enkla baracker till skillnad från konkurrentkanalen TV1 som satt i fina lokaler i det nybyggda Kontorshuset intill på kv Förrådsbacken, upplevdes inte som något problem.

Denna film spelades in sommaren 1983 precis innan rivning av barackerna och flytten av hela TV 2 till Garnisonen. Det var en av kanalens egna fotografer, Björn Bondeson, som på eget initiativ filmade lite då och då i tron att det kanske skulle bli intressant i framtiden. Så småningom föll filmrullarna i glömska och hamnade mer eller mindre obearbetade i filmarkivet. Göran Widlund hade dock inte glömt och lät många år senare spela över filmerna till Beta SP.

Sedan blev kassetten liggande hos honom, men före Görans pensionering 2012 kom tanken att filmen självklart måste läggas på nätet av RTPK och Göran Anderlind hjälpte till med att spela över materialet till DVD.
Staffan Atterhall fick en kopia vilket stimulerade honom att bearbeta materialet och framför allt försöka identifiera alla arbetskamrater från förr och lägga på namnskyltar. Sonja Ottosson, som jobbade med personalfrågorna redan på den tiden har lagt ner en hel del arbete med identifiera personerna på filmbilderna. Ofta ser vi inte likadana ut idag som då. Nu, i november 2013, har filmen fått en sådan form att den kan läggas ut på RTPKs hemsida. Skicka synpunkter och kompletterande information till Sonja Ottosson, Staffan Atterhall eller Kjell Ove Andersson så kan vi, speciellt gällande namnfrågor, korrigera och komplettera filmen. Starta filmen med den lilla triangeln nere till vänster på startbilden.

"Tid i Barack"