loggatext

RTPK, Radions och Televisionens Pensionärsklubb, är en sammanslutning för pensionerade medarbetare i public service-bolagen Radiotjänst, Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion, Sveriges Radio Förvaltningsbolag och Radiotjänst i Kiruna.

Medlemskap i vår pensionärsklubb står öppet för alla som har varit anställda i något av bolagen och är en kamratförening, där vi håller gemenskapen levande genom en rad olika aktiviteter. Kriterier för medlemskap är:

  • minst 10 års anställning i något av koncernens bolag
  • du skall vara pensionär, ordinarie ålders- , avtals- , sjuk- eller förtidspensionär
  • du bör inte inneha annan fast anställning som huvudsaklig sysselsättning utöver pension

Styrelsen kan medge medlemsskap för personer som inte haft anställning men ändå under längre tid arbetat för bolagen som frilans eller liknande.

Förutom vår- och höstmöten (inkl lunch), anordnar vi sammankomster av olika slag t ex eftermiddagsträffar med intressant information från kolleger inom radio och tv, dagsutflykter eller längre resor till lockande platser, med goda måltider och mysiga kafferaster, samt ibland besök på andra företag eller organisationer.

(Läs gärna klubbens stadgar).

Antalet medlemmar är för närvarande 1208.

Klubben är uppdelad i regioner där Stockholmsavdelningen är den största. Övriga regioner är Syd (Malmö), Väst (Göteborg), Växjö, Norrköping, Örebro, Falun, Sundsvall, Umeå och Luleå.

RTPK leds av en styrelse och regionerna av egna ledningsgrupper.

Medlemsavgiften är fn 200 kr/år. Avgiften ska betalas senast den 1 mars varje år. Plusgiro: 402462-6. För nya medlemmar under tiden 1 juli - 31 november är avgiften för innevarande året 100 kr. Nya medlemmar under december behöver inte betala alls under den månaden.

Adress: RTPK, KJ, Sveriges Television, 105 10 Stockholm.

Telefon: 08 784 2403. Telefontid måndagar kl 10-12, övriga tider telefonsvarare.

Hemsida: www.rtpk.org.

E-postadress: info@rtpk.org

Plusgiro: 40 24 62-6