Välkommen som medlem i RTPK

Här nedan finns hänvisningar till diverse information om klubben och ditt medlemskap som du bör ta del av. Klicka på respektive rubrik.

Välkomstbrev

Stadgar

Bildgalleri av styrelsen

Bildgalleri av lokalombuden

Medlemsregister (Kontakta registeransvarig eller webmaster för inloggning)

Aktuell plan för RTPK-aktiviteter (gäller Stockholm, för övriga regioner, se hemsidan/servicelänkar)

Lista över e-postadresser till medlemmarna (80% har e-post)

Inbetalningskort