Träna med TV

 

"Träna med TV" föddes ur programserien med samma namn 1963 och blev en förening 1967, numera en klubb inom SRTVIF.
Syftet var att bedriva hälso- och konditionstest under medicinsk och fysiologisk kontroll av Karolinska sjukhuset. Forskningsdelen är numera avslutad men gruppen fortsätter med renodlad hälsoträning/gympa.
Av naturliga skäl har gruppen minskat i antal deltagare och man kan nu tänka sig nyrekrytering av män och kvinnor med någon vana vid motionsgymnastik.
Gruppen håller till i KH:s motionshall, torsdagar 16.25 - 17.05. Kostnaden är 400 kr per termin, uppehåll under sommar och jul.
Om Du vill vara med, anmäl Dig till Karin Nyström, adress KH/2O, tel 08/784 8578 eller ordföranden Stellan Norrlander 08/36 52 59

Och känn dej välkommen!
Stellan Norrlander

Detta är en bild från första året med "Träna med TV", 1963 där man väntar på att producenten Bob Elfström ska komma och starta inspelningen.

På bilden syns från vänster Inga Heurlin, Ann-Britt Lindberg, Olena Wigfors, Marina Nyman samt Lennart Wiik.

Träningsglada från vänster: Tore Ljungberg, okänd, Hans Ekman, Gun Hägglund, Kerstin Kind, Inga Heurlin (skymd), Ann-Britt Lindberg, Charlotte Norrlander, Bernt Bernholm.

Bernholm var tillsammans med Folke Mossfeldt och Bengt Bedrup initiativtagare till Träna med TV.