Stående från vänster: Henrik Dyfverman, Rolf Lundgren, Gerd Einerstam, Claes Hoogland, Marianne Orup, Karin Nordqvist, Brita Nyström, Tom Engström. Sittande från vänster: Gustaf Ögren, Gabriella Garland, Maj Ödman, Rune Ruhnbro
(foto Sveriges Riksradio AB, Anders Roth)

Veteranprojektet

Veteranprojektet är någonting som en lång rad medlemmar i klubben har drabbats av - att en gammal kollega intervjuas av en annan gammal kollega om hur han/hon började och hur det var på den tiden på Radiotjänst.

Den första gången tanken om att samla personliga minnen från radiojobbet, och sedermera också tv-jobbet, lanserades torde ha varit när Maud Reuterswärd kastade fram tanken i den dåvarande personaltidningen. Det hände ingenting i omedelbar följd efter detta.

1982 tog Tom Engström initiativ till ett möte med några gamla uvar som sådär man och man emellan hade visat starkt intresse för tanken att bevara äldre kollegors personliga minnen innan dessa kollegor gick ur tiden. Bilden visar vilka som deltog i startmötet. Vi som åtog oss intervjuerna fick en liten bandspelare (av märket AIWA) till förfogande, och man kom överens om vilka man skulle intervjua. Viktigt var att det inte var fråga om programmaterial utan personliga berättelser som skulle ligga i arkiv och kunna ställas till framtida forskares förfogande som komplement till de officiella källorna.

Det gjordes ett gott stycke över 100 intervjuer, en del mycket långa och Karin Nordqvist som i många år var involverad i projektet gjorde resuméer av det inspelade så att man lätt ska kunna få en överblick av vad banden innehåller. En del av dessa berättelser har avlyssnats av forskare och någon enstaka har också, efter medgivande av den intervjuade, använts i programsammanhang.
Intressant är att man på UR inspirerats att på samma sätt samla minnen och erfarenheter av det gamla gardet.

Rolf Lundgren