x
Kassör:
Kerstin From
Meddelanden från Kassören

2013-07-15

ATT TÄNKA PÅ VID BETALNING TILL RTPK

När ni betalar in pengar via Internet, ange alltid ditt namn allra FÖRST i meddelanderutan. Vissa banker tillåter så få antal tecken att namnen ibland faller bort om man inleder med att alltför utförligt beskriva vad inbetalningen avser.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr för helt år och skall vara inbetald senast 1 mars. För nytillkomna medlemmar efter 1 juli gäller halv avgift 100 kr. Nya medlemmar i december betalar ingen avgift förrän nästa år. Medlem som inte betalat avgift äger ej rätt att delta i klubbens aktiviteter och kommer att avregistreras.

 

REGLER FÖR RESEERSÄTTNINGAR TILL VÅR OCH HÖSTLUNCHER

Utan särskilt beslut i styrelsen kan reseersättningar utbetalas för resor till och från vår- eller höstmötena dock max en sådan resa per år och medlem för medlem som i förväg prioriterats av respektive distrikts ordförande. Kostnaderna belastar respektive distrikts budget.

Reseersättning kan utgå med maximalt 800 kr för resa och övernattning. Billigaste färdsätt skall användas. Redovisning skall ske mot kvitton.

Resa med bil bör undvikas av miljöskäl och ersätts endast i de fall detta blir billigare. Jämförelse skall redovisas. Tågresa som köps i god tid blir oftast billigare. Resa med bil ersätts med statlig milersättning – samåkning rekommenderas. Redovisas med skriftlig undertecknad reseräkning där jämförelse redovisas.
 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning med högre belopp beslutas av
RTPK:s ordförande.

REGLER FÖR ÅTERBETALNING VID AVBOKNING AV AKTIVITETER

Återbetalning av inbetalad avgift medges ej. För varje aktivitet förhandlas fram ett antal platser med ett fast pris som klubben måste betala. Om färre kommer måste kostnaden ändå betalas vilket får till följd att andra områden inom klubben drabbas. Undantag kan medges om särskilda skäl föreligger. Beslutas av kassören.