logga

Nu kan du bli medlem i RTPK!

Vill du behålla kontakten med kamratkretsen i våra bolag är du välkommen till en fortsatt gemenskap i RTPK? Det är enkelt, läs här hur du ska göra för att bli medlem i RTPK, ”Radions och Televisionens Pensionärsklubb”:

 • Vem kan bli medlem?
  Medlemskap i vår pensionärsklubb står öppet för alla som har varit anställda i något av programbolagen SR, UR, SVT eller moder- och dotterbolag, t ex Radiotjänst, Sveriges Radio, SRF, SRAO, Radiotjänst i Kiruna AB m fl . Klubben är en kamratförening, där vi håller gemenskapen levande genom en rad olika aktiviteter.

 • Vilka villkor gäller för medlemskap?
  Minst 10 års anställning i något av koncernens bolag.
  Du skall vara pensionär, ordinarie ålders- , avtals- , sjuk- eller förtidspensionär.
  Du bör inte inneha annan fast anställning som huvudsaklig sysselsättning utöver pension.

  Styrelsen kan i speciella fall ta särskilt beslut om medlemskap. Skriv i sådana fall ett mail till ordförande Kerstin Brunnberg, kerstin.brunnberg@gmail.com och förklara situationen.

 • Vilka är  RTPKs aktiviteter?
  Förutom vår- och höstmöten (inkl lunch), anordnar vi sammankomster av olika slag
  t ex eftermiddagsträffar med intressant information från kolleger inom radio och tv, dagsutflykter eller längre resor till lockande platser, med goda måltider och mysiga kafferaster, samt ibland besök på andra företag eller organisationer.

 • Vad kostar det?
  Årsavgiften är så låg som 200 kr/år tack vare anslag från de tre programbolagen.

 • Hur gör jag för att bli medlem?
  Anmälan kan göras genom att skicka ett "automail" till Registeransvarig i RTPK enligt nedan.
  OBS På grund av omarbetning av hemsida och interna rutiner, använd inte mallan nedan utan skriv ett mail till registernasvarige Rolf Ernerfeldt (rolf.ernerfeldt@gmail.com) med uppgifterna i blanketten nedan.

Vi välkomnar dig till gemenskapen i vår växande pensionärsklubb.

Vi är glada att kunna konstatera att Göteborg, Malmö, Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun, Örebro, Norrköping och Växjö också har livaktiga lokalavdelningar.

Har du frågor, kontakta gärna någon i styrelsen i Stockholm och/eller någon kontaktperson ute i övriga landet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen RTPK

 

Fyll i hela formuläret innan du skickar det:

Jag önskar bli medlem i Radions och Televisionens Pensionärsklubb!

Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon (inkl riktnummer):
E-post:
Bolag:
Tillhört distrikt:
Anställningsdatum:
Födelsedatum:
Ev övrig information: