logga

Aktivitetsplan för RTPK/Sundsvall

26 februari 2014

Planeringen av årets aktiviteter i Region Sundsvall ser ut så här i grova termer:

Styrelsen redogjorde för de planerade verksamheterna under 2014. De återkommande traditionerna med surströmming på Skeppshamn i september och julbord i december ändras det inte på.

En vildmarksutflykt, eventuellt älgsafari, planeras under året. I maj (sannolikt 13-15 maj) är siktet inställt på en kryssning till Tallinn.

I juni ( 12 juni) väntas RTPK:s styrelse till Sundsvall och i samband med detta besök planeras någon form av gemensam aktivitet.

Under hösten kan det bli fråga om en resa till Luleå samt en nostalgikväll i Sundsvall med plats för gamla bilder och minnen.