a

RTPK-Umeå på blöt stadsvandring

Text: Kaarina Honkanen
Foto: Morgan Anderbom

aStadsvandrare vid kyrkan

Några Radio och TV pensionärer på stadsvandring i duggregnet i björkarnas stad,
Umeå, som vackrast när björkarna är helt utslagna och skirt gröna.
Vi fick trevlig guidning av Kaarina Honkanen. Stadsvandringen avslutades i Bildmuseet med fika. Från vänster Clemens Forsberg, Inger Brånin, Lars-Gunnar Andersson, Kaarina Honkanen (bakom kameran Morgan Anderbom)

2
Stadssiluetten från Tegsbron

Tullkammaren – (tegelbyggnaden bakom båtarna) Arkitekt E.O. Mångberg, byggd 1901, ett gemensamt magasin med tullkammare som ersättning för alla magasin, som gått förlorade i branden 1888. Magasinet brann 1908.  Takformen anpassades till Ragnar Östbergs teater, som i sin tur brann 1913. Blev byggnadsminne 1980.

3Stora hotellet

Stora Hotellet  -  arkitekt Viktor Åström 1892. Ett hotell för kungligheter, ett hus för sjöfolk! Stadshotell och restaurang och sjömanshus, en sorts fackförening och försäkringskassa för sjöfolk (förmedlade jobb). Två världar möttes.  Placering vid borden var viktig. Äldre herrar hade med sig unga fröknar, som gav sina spritransoner till herrarna. Landshövding Gustav Rosen försökte torrlägga hotellet och hela Västerbotten.

4Gamla elverket

Gamla elverket - Den röda tegelbyggnaden, uppförd 1892 i medeltidsstil av stadsingenjör Wilhelm Stolpe. med högt krenelerat hörntorn och fönsterformer som för tankarna till medeltidens byggnadskonst har ritats av stadsingenjören Wilhelm Stolpe. Byggnaden uppfördes för stadens första elektricitetsverk, ett vedeldat ångkraftverk med två högtrycksångmaskiner kopplade till var sin likströmsgenerator. Den ström som alstrades räckte till 36 gatlyktor i en östlig och en västlig slinga från den centralt placerade strömkällan samt till belysning i kyrkan och rådhuset. Här rymdes även stadens brandkår som använde tornet för torkning av våta tygslangar. Populära träffpunkten Kafé Station är idag inrymt i byggnaden.

5Rådhuset

Rådhuset – ritad av F.O. Lindström Umeås första stadsarkitekt 1892, holländsk renässansstil, två fasader, pengar från landshövding Rothoff.  ”Gäster” i huset bl.a. polis, telegraf, tingsrätten till 1994. Byggnadsminne 1981.

6
Gustav II Adolf byst

Gustav II Adolf byst - gjord av Otto Strandman 1924.

7
Apotekarvillan

Apotekarvillan – Apotekare Oskar Petterssons hus, 1890, ritad av stadsarkitekt F. O. Lindström, enda exempel av putsarkitektur, som då var mycket vanligt i Umeå. Har varit biograf Spegeln, nu ”Hemmakväll-bio” och Waynes Coffee.

8
Aschanska villan

Aschanska villan - 1906 ritad av Ragnar Östberg  i nationalromantisk herrgårdsstil, brutna taket blev stilbildande, bostad för Dragonregementets chef, överste Wilhelm Aschan.

9
Stadskyrkan från vänortsparken

Umeå stads kyrka - uppfördes mellan 1892 och 1894 och är den tredje i raden av kyrkor på samma plats. Den ligger mitt emot Vänortsparken vid Ume älvs norra strand. Kyrkan invigdes i advent 1894

10
Wåhlinska gården

Wåhlinska gården - 1929, provinsialläkare O.S Wåhlin, ritad av 1:sta länsarkitekt Edvard Lundquist. Panelen utförd av skulptören Hjalmar Granholm. Idag Clarion Hotell Uman sedan 1991.

11
Riksbanken

Riksbanken - 1900 ritad av F.O. Lindström, inspirerad av palatsarkitektur från 1400-talets Florens, där moderna bankväsendet startade. Televerket, tillbyggt 1967 mot Västra Kyrkogatan.

12
Elite hotel Mimer

Elite Hotel Mimer – Johan Nordqvist 1898-1900. Har varit flickskola, läroverket, gymnasieskolan osv. Hotellet invigdes april 2016, ägare Bicky Chakraborty som har 28 Elite-hotell i Sverige (stadshotellens räddare, t.ex. Knaust i Sundsvall)

13
Ringstrandska huset

Ringstrandska huset –  Ovanlig stil, fornnordisk, (stationshuset i Vännäs)
Nils Gustav Ringstrand  jägmästare från Skellefteå, blev skogschef åt Mo och Domsjö 1897. Tre arkitekter från Stockholm, en av dem Kasper Sahlin. ”Stenhus överstiger nog mina krafter,” skrev Ringstrand till Frans Kempe, som hjälpte till medlen och billig virke.  Svårt med byggnadslov. Många ritningar och ändringar till byggnadsnämnden. T.ex. takresningens höjd översteg något lite av de två femtedelar av byggnadens bredd, vilket krävdes!  Spånbyggnadsstil variant av amerikanska s.k. Shingle style.
Ringstrand begärde dispens från den lokala byggnadsordningen, lovade göra byggnaden så prydlig som möjligt.  Stadsfullmäktige gav till slut Ringstrand rätt.
I detta hus har Lars Widding placerat Sulliwans familj i ”Pigan och härligheten”.

14
Döbelns park

Döbelns Park – anlades 1965, monumentet 1867. Runeberg berättar om hur Döbeln steg från sjukbädden och stred i Jutas och vann. Men dagen därefter blev slaget vid Oravais krigets blodigaste nederlag. Döbelns avskedstal till finska soldater är retorikens konststycke, inspirerad av Shakespeares pjäs Julius Caesar. Alla åhörare grät, sägs det.
Döbelns avsked av finska soldaterna fascinerade Lars Widding. Han skrev en dramatiserad  uppsats om detta, men historielärare uppskattade den inte alls och skällde ut honom. Det var nära på, att läraren tog Widdings intresse för historia, säger han i sitt tacktal, när han hade blivit hedersmedborgare i Umeå.

15
Länsresidenset

Länsresidenset –  Byggdes 1894, ritad av Ekholm och Pettersson i italiensk renässansstil.  Flyglar 1934, funkisarkitekt Denis Sundberg, som ordnade tak över huvudet till 17.000 finska flyktingar från kriget i Lappland. 1000 flyktingar/dag.
Han var handlingens man. till finska flyktingar lät han bygga 15 bastur för 700 kr per styck. Samtidigt behandlade ”Bastukommittén” i Stockholm förslaget. Det skulle kosta  3000-4000kr/styck att bygga. Men då fanns det redan 15 stycken färdiga till ett mycket billigare pris.

16
Scharinska Villan

Scharinska Villan -  1905 anses vara arkitekt Ragnar Östbergs förnämsta ungdomsverk.  Byggdes till Egil Unander Scharin, enligt anekdoten för att passa till matsalsmöbler Scharin hade sett i Barcelona... Där fanns stadens första WC.  Alla har vi våra minnen från detta hus, har bla. Varit kårhus och rockklubb !

17
Gamla fängelset

Gamla Fängelset – stadens äldsta stenhus, byggd 1861. Fängelsereform 1840, alla fångar skulle få egen cell, förebild från USA. Som fängelse fram till 1984.
Nu hotell. Känsliga människor vet, i vilket rum (vilken cell) man inte ska sova.