logga

Aktivitetsplan för RTPK/Växjö

2017-01-10

Kommande aktiviteter

Den 18 januari kl 13.00 (OBS! Kl-slaget) fortsätter utbildningen i sociala medier och digitala lösningar – 4 tillfällen. Ingen kostnad förutom att Du kanske vill bistå med kaffebröd vi något tillfälle.

Den 9 februari fortsättningskurs i släktforsning – 6 tillfällen (ingen subvention)

Den 10 mars kl 13.30 besöker vi köket på Växjö lasarett. Vi börjar med lunch i restaurangen kl 12.30. Om det blir påskbuffé på Restaurangskolan är ovisst p g a skolornas påsklov 9. Styrelsen funderar på en ev resa till Visingsö. Vi räknar på vad detta kan kosta och återkommer.